Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ze schůze náčelnictva župy Komenského 15. 4. 2015 ve Zlíně

21. 5. 2015

Účast T. J.:    Zlín, Uh. Hradiště, Malenovice, Otrokovice, Staré Město, Kunovice, Zádveřice, Uherský Brod, Napajedla, Podolí, Bánov

 

Program:

 

 1. Kontrola usnesení z podzimního náčelnictva župy Komenského – 19. 11. 2014 ve Zlíně - ses. Chytková

 

 1. Zprávy z jarního srazu náčelníků a náčelnic OV ČOS – Praha 11. 4. 2015 – ses. Chytková, br. Janíček

 

 1. Sokolská všestrannost – župní přebor žactva, dorostu, mužů a žen, Zlín 16. – 17. 5. 2015 – br. Pavel Handl

 

 1. Různé, diskuze

 

 1. Návrh usnesení

 

1.Kontrola usnesení:

a)župní srazy cvičitelů a cvičitelek – částečně splněno

b)soutěže – částečně splněno

c)Dotazník o činnosti v roce 2014 – v termínu odeslaly T. J. Bánov, Uh. Brod,  Zlín, St. Město, Uh. Hradiště, Napajedla, Podolí, Kostelec, Želechovice

d)župní přebor sokolské všestrannosti v roce 2015 – splněno

 

2.Zprávy z náčelnictva OV ČOS, Praha 11. 4. 2015 – ses. L. Kocmichová, br. P. Svoboda

 • Předvánoční setkání cvičitelů ČOS – činnost sportovní a společenská, 72 účastníků
 • seminář Nejen pohybem živ je Sokol – akce velmi kladně hodnocená, 198 účastníků
 • srazy župních vedoucích jednotlivých složek – pokračovat srazem cvičitelů v župách a v T. J.
 • vzdělávací akce – školení cvičitelů 3. třídy – odbornost: cvičitel všestrannosti, cvičitel R+d a Pd, cvičitel zdravotní Tv, cvičitel jógy, cvičitel pobytu v přírodě, cvičitel seniorů, cvičitel pohybových aktivit s hudbou, cvičitel aerobiku
 • akce Projektu SokolGym 2015 jsou zpracovány v březnovém čísle časopisu ČOS Sokol – 90. výročí otevření Tyršova domu v Praze, Sokolské Brno, Plzeň – slavnosti pohybu
 • informace o akcích a projektech OV ČOS:

1.Netradiční všesokolské hry – soutěž krajských družstev 22. – 23. 5. 2015 Praha

2.Tyršův Děčín – sokolské setkání, turistika, sport, památky Tyršova rodiště – 11. – 13. 9. 2015

3.Celorepublikový projekt SokolGym 2015 – MOVE WEEK (týden v pohybu) – 21. – 27. 9. 2015

 

Rozpočet OV ČOS: čerpání 2014, rozpočet 2015 – ses. K. Dvořáková.

 

Hodnocení aktivity žup v roce 2014, granty OV ČOS 2014, 2015 – vzdělávání cvičitelů, vybavení tělocvičen – br. J. Kučera.

 

3.Sokolská všestrannost – SG, šplh, plavání, LA – župní přebor ml. a st. žactva, dorostu, mužů a žen – Zlín 16. – 17. 5. 2015, přebor ČOS ml. žactva – 30. – 31. 5. 2015 – Brno, přebor ČOS st, žactva, dorostu, mužů a žen – 12. – 14. 6. 2015 Praha

 

4.Různé

 • všestrannost Pd – přebor župy Komenského 13. 6. 2015 – Uh. Hradiště
 • účast T. J. naší župy na Sokolském Brnu a v Plzni
 • ZZZ – přebor ČOS
 • vybavení tělocvičen – náčiní a nářadí, grant OV ČOS
 • vzdělávání cvičitelů

 

5.Návrh usnesení

a)   župní cvičitelské sbory zodpovídají za činnost svých složek v T. J.

b) uspořádáme župní seminář Cvičíme zdravě – zodpovídají ses. A. Macháčková a ses. B. Nejedlá

c)    T. J. budou pracovat podle plánu akcí své T. J.