Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis náčelnictva

18. 4. 2008

Zápis ze schůze náčelnictva župy Komenského konaného 9.4. 2008 ve Zlíně

Zúčastnili se náčelníci T.J. : Zlín, Uh. Hradiště, Uh. Brod, St. Město, Podolí, Kunovice, Otrokovice, Malenovice

Přítomna byla také starostka župy: ses. O. Charvátová.

Schůzi vedla župní náčelnice ses. H. Chytková

Program: 1. Kontrola úkolů z minulého náčelnictva – 12.12.2008

2. Informace ze srazu župních náčelníků a náčelnic – Praha 5.4.2008

3. III. sokolský slet pod Ještědem – Liberec

4. Župní přebor ZZZ

5. Župní přebory sokolské všestrannosti

6. 90. výročí vzniku republiky

7. Různé, diskuse

8. Usnesení – úkoly

1. Kontrola úkolů

§ hodnocení činnosti odborů všestrannosti r. 2007 – některé T.J. neodeslaly v termínu nebo hodnotily i činnost odboru sportu

§ účast cvičitelů na doškolovacích srazech – zúčastňují se jen některé T.J.

§ nácvik skladeb na slet pod Ještědem – vše probíhá podle harmonogramu

§ soutěž TeamGym – T.J. Zlín a Babice

2. Informace ze srazu župních náčelníků a náčelnic

§ zpráva o činnosti OV – ses. L. Kocmichová a br. M. Vrána – hodnocení činnosti v uplynulém období

§ termínová listina 2008 – využívat nabídek ČOS, sokolský tábor Rosička – Deštná u Jindř. Hradce

§ hodnocení činnosti župních OV – naše župa se umístila z počtu 42 žup na 5. místě

§ akce k 90. výročí republiky

§ soutěže OV 2008 – br. Sobota – Team Gym, soutěž všestrannosti, ZZZ, florbal, Sokolský branný závod 25.10.2008 v Plzni

§ br. Bernard – prezentace a propagace Sokola – nové logo, nášivky, kroje

§ ses. Jurčičková – ÚŠ ČOS – využívat nabídek pro školení a doškolování cvičitelů, Diplomovaný cvičitel všestrannosti

§ koncepce XV. VS 2012 – významná výročí : 150. výročí založení Sokola, 180. výročí narození

§ M. Tyrše, 190. výročí narození J. Fügnera, 130. výročí 1. sokolského sletu, 6 let od XIV. VS,

§ význam pořádání VS – pokračovat v tradici, vyvrcholení činnosti, vzájemné setkávání, tradice,

§ vlastenectví, prezentace a propagace Sokola, náměty ke schválení : 1. termín sletu, 2. kolik programů, 3.zájem o cvičení, hromadná vystoupení, úkoly pro nejbližší období – projednat na župách

§ br. Vrána – Sokolení – 3. týden v září, 15. – 20. 9. 2008 – propagace Sokola, získání cvičenců

§ ses. Žitná – III. sokolský slet pod Ještědem, informace, sletový bulletin č. 8

3. III. sokolský slet pod Ještědem

§ naše župa: zúčastní se asi 252 cvičenci, nacvičujeme 7 skladeb

§ nácvik probíhá podle harmonogramu, doprava – 5 autobusů, nacvičují tyto T.J.: Zlín, Uh. Hradiště,

§ Bánov, Malenovice, Otrokovice, Uh. Brod, Bojkovice, St. Město, Kunovice, ASPV Nivnice a Havřice

4. ZZZ – zálesácký závod zdatnosti

§ informace podala ses. A. Eimová, župní přebor se bude konat v neděli 11.5.2008 v Malenovicích, přesné propozice byly rozeslány na T.J.

5. Sokolská všestrannost – sportovní gymnastika, šplh, plavání a lehká atletika, župní přebor se uskuteční

§ ve Zlíně 17.-18.5.2008, propozice byly odeslány na T.J., přihlášky na župu do konce dubna

6. 90. výročí vzniku republiky – co dá Sokol republice, co udělají T.J.

7. Různé :

§ 8.5.2008 Uh. Brod Brodský máj, vystoupí žákyně Bossa nova

§ 23.-25.5.2008 Bambiriáda

§ Sokolské cesty

§ župní sraz cičitelů R+d a Pd v Uh. Brodě

§ župní přebor všestrannosti Pd v Uh. Hradišti

§ prázdninové aktivity, sokolské tábory

8. Usnesení – úkoly:

§ do 18.4. poslat na župu připomínky k XV. VS

§ do 18.4. poslat na župu, co udělá T.J. v týdnu Sokolení

§ do konce dubna poslat na župu přihlášky na župní přebor sokolské všestrannosti

Zapsala: Helena Chytková

župní náčelnice